دراجرای گام اول ازگامهای برنامه های تکلیفی سال 1402معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه درمورخه1402/7/9اولین جلسه توجیهی وکاری بانمایندگان سازمانهای ذیربط ونماینده خیرین وسام وسمنهای فعال جهت کمک وحمایت ازدانش آموزان ودانشجویان درمعرض خطرویامعتاد باتمرکزبرمناطق محروم وپرخطردرمحل سالن جلسات دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان باحضورجناب آقای اکبرعبدی هدایتگربرنامه دردادگستری استان کرمانشاه برگزارگردیدومقررگردیدکه پس ازشناسایی دانش آموزان ودانشجویان منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آرشا ویدیو
دست نوشته های یک پسر دلنشین هیچ وقت تسلیم نشو دانلود بافتان موویستان|برترین مرجع دانلود فیلم های جدید کاشی سرامیک دبستان دخترانه عترت برازجان یادداشتهای یک مررد فوق العاده فرانش